Location & Map

เส้นทางถึงเมืองจันท์
ทางรถยนต์สามารถเดินทางได้ เส้นทางที่ : เส้นทางสายมอเตอร์เวย์ (ทางหลวงหมายเลข 7 ) * เส้นทางที่มีระยะสั้นที่สุด เป็นเส้นทางที่เริ่มต้นถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ ลงจากมอเตอร์เวย์ที่จุด ลงบ้านบึง และใช้ทางหลวงที่ 344 บ้านบึง - แกลง เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 3 มุ่งหน้าไป จังหวัดจันทบุรี เดิน ทางอีกประมาณ 70 กิโลเมตร

(สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 039-433220,039-460285,039-460286) 
Hadsaithong Resort © 2006 All Rights Reserved.
57/5 Moo 5 Tambon Klongkud Amphoe Thamai Chanthaburi 22120
Tel 039-433220,039-460285,039-460286 Fax: 039-433221
E-Mail : hadsaithongresort@gmail.com

 © 2004 Designed by Camptour.net All right reserved.